Featured

CPRC interviewed in the Polish publication Strazat pl pro libertate Banner Poland

14 Feb , 2017  

Here is the interview that Dr. John Lott had with the Polish publication Strazat Pl Pro Libertate.

John R. Lott w polskim Sejmie


Pod koniec stycznia, na zaproszenie ROMB oraz posła Bartosza Józwiaka z klubu Kukiz’15, odczyt na temat wpływu dostępu do broni palnej wygłosił w naszym parlamencie John Richard Lott, Jr – amerykański działacz pro-broniowy i komentator polityczny, autor wielu książek, m.in. The War on Guns i More Guns, Less Crime. Przeprowadziliśmy z nim wywiad.

John R. Lott: Tak mam doktorat z ekonomii.

Jak to się stało, że polem pana badań jest broń palna i przestępczość?

To długa historia. W uproszczeniu ekonomiści badają przestępczość, tak jak badają wszystko inne. Zasada jest taka, że gdy coś się staje zbyt kosztowne, ludzie robią to rzadziej, tym się w kilku słowach zajmuje ekonomia. Tak samo jak wyższe ceny jabłek skłaniają ludzi aby kupowali mniej jabłek, tak samo wyższe kary za przestępstwa powodują, że ludzie popełniają mniej przestępstw. Przekładając to na broń palną, tak jak można uczynić popełnianie przestępstw bardziej kosztownym za pomocą większego współczynnika aresztowań oraz dłuższych wyroków więzienia, fakt że potencjalna ofiara może mieć narzędzia do obrony czyni popełnianie przestępstwa jeszcze bardziej ryzykownym.

Czy Pańskie badania potwierdzają, że im więcej potencjalnych ofiar ma dostęp do broni, tym przestępczość staje się bardziej ryzykowna i mniej opłacalna?

Moje badania wskazują, że policja jest niezwykle ważna dla powstrzymywania przestępczości, ale rzeczą bardzo wyraźną jest też to, że policja prawie zawsze pojawia się na miejscu przestępstwa już po jego popełnieniu. To rodzi pytanie, co mają ludzie zrobić kiedy znajdują się sam na sam z przestępcami. Okazuje się, że zdecydowanie najbezpieczniejszą opcją w sytuacji konfrontacji z przestępcą jest mieć broń palną. W USA istnieje coś takiego, jak National Crime Victimisation Survey (Krajowe Badanie Ofiar Przestępstw), które jest prowadzone już ponad 40 lat. Badanie to obejmuje rocznie około 100 tysięcy ofiar przestępstw. Zawiera ono bardzo szczegółowe dane, takie jak typ przestępstwa, kto popełnił przestępstwo, gdzie się wydarzyło, o jakiej porze dnia. Z tych danych widać, że szczególnie dla osób słabszych fizycznie, kobiet i osób starszych, ale także dla każdego – mieć broń palną jest najbezpieczniejszą opcją rozwoju wypadków w konfrontacji z kryminalistą. Moje badania wskazują, że są dwie grupy, które najbardziej korzystają z noszenia ukrytej broni. Są to na przykład osoby słabsze fizycznie, kobiety i ludzie starsi, ale także osoby najbardziej podatne na zostanie ofiarą przemocy. W USA ta druga grupa to osoby biedne, czarni, mieszkańcy miejskich obszarów o wysokiej przestępczości.

Istnieje popularne przekonanie, że w przypadku ataku przestępcy normalny człowiek posiadający broń ma większe szanse zostać zabitym z własnej broni, niż się nią skutecznie obronić przez napaścią. Czy Pańskie badania to potwierdzają?

The rest of the interview is available here.

Picture with Andrzej Zdzitowiecki who did the interview with Dr. Lott.

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *