Featured

CPRC getting attention in Poland

1 Dec , 2019  

Since Dr. John Lott addressed members of the Polish parliament early last year, the Crime Prevention Research Center’s research has been getting some attention.

Take our recent work on assault weapons, where we showed that the types of guns used in murders that were covered by the ban actually fell after the ban ended.

Rozważając tematykę tzw. broni szturmowej, od czasu ustania federalnego zakazu na sprzedaż tego typu broni w 2004 roku, interesujące jest to jak niewielki udział ma to narzędzie w ogólnej liczbie popełnianych morderstw i to, że współczynnik ten wykazuje stałą tendencję spadkową w czasie.

Odsetek zabójstw w których użyto karabinów wynosił 4,8% przed wprowadzeniem oficjalnego zakazu we wrześniu 1994 r., 4,9% od 1995 do 2004 r., kiedy to zakaz obowiązywał, i tylko 3,6% później (3,9%, jeśli spojrzeć na pierwsze dziesięć lat po jego wygaśnięciu). Dane pochodzą z raportów UCR FBI (ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s).

They also are discussing the center’s work more generally.

Centrum Badań nad Zapobieganiem Przestępczości (CPRC) jest organizacją badawczą i edukacyjną zajmującą się prowadzeniem badań naukowych nad związkami między przepisami regulującymi posiadanie lub używanie broni palnej – przestępczością oraz bezpieczeństwem publicznym. Poza samymi badaniami CPRC zajmuje się również edukacją społeczeństwa w zakresie wyników przeprowadzanych badań oraz wspieraniem innych organizacji, projektów i inicjatyw, które są organizowane i prowadzone w podobnych celach. Organizacja ma status 501(C)(3) i nie przyjmuje darowizn od producentów broni i amunicji lub organizacji takich jak NRA lub inne organizacje zaangażowane w debatę na temat kontroli broni niezależnie od tego jaką postawę reprezentują. Nie przyjmujemy też darowizn od organizacji zaangażowanych w debatę na temat nielegalnej imigracji.

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *